banner
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP

Công ty sẽ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Công việc có nhiều thử thách, tạo mọi điều kiện để nhân viên sáng tạo, phát triển, lãnh đạo luôn tôn trọng và ghi nhận mọi đóng góp của nhân viên đối với công ty. Đem đến cho các bạn cảm giác “không phải đang làm việc cho công ty mà là làm cho chính mình”.

Các vị trí đang tuyển Lĩnh vực
STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Hết hạn
1 NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 5 30/06/2020
2 CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
3 NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
4 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 30/06/2020
5 NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 10 30/06/2020
6 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
7 NHÂN SỰ TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
8 NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÓA CHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 30/06/2020
9 NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 30/06/2020
10 THỰC TẬP SINH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
11 CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
12 NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH - ADMIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 30/06/2020
13 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 100 30/06/2020
14 KẾ TOÁN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 6 30/06/2020
15 BẢO VỆ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 6 30/06/2020
16 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG ỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
17 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT QUẢN LÍ THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
18 NHÂN VIÊN ISO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020
19 NHÂN VIÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI (C&B) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/06/2020