banner
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP

Công ty sẽ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Công việc có nhiều thử thách, tạo mọi điều kiện để nhân viên sáng tạo, phát triển, lãnh đạo luôn tôn trọng và ghi nhận mọi đóng góp của nhân viên đối với công ty. Đem đến cho các bạn cảm giác “không phải đang làm việc cho công ty mà là làm cho chính mình”.

Các vị trí đang tuyển Lĩnh vực
STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Hết hạn
1 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 30/07/2018
2 THỰC TẬP SINH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 25/08/2018
3 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 10 11/07/2018
4 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 30 30/06/2018
5 KẾ TOÁN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 30/06/2018
6 BẢO VỆ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 10 30/06/2018
7 TRƯỞNG BỘ PHẬN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 30/06/2018
8 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT QUẢN LÍ THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 30/06/2018
9 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG – HSE CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 30/06/2018
10 NHÂN VIÊN ISO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 30/06/2018
11 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 25/06/2018
12 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ: CHẤM CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 1 22/06/2018
13 PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA (ƯU TIÊN BIẾT THÊM TIẾNG ANH) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 25/06/2018