banner
CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP

Công ty sẽ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp. Công việc có nhiều thử thách, tạo mọi điều kiện để nhân viên sáng tạo, phát triển, lãnh đạo luôn tôn trọng và ghi nhận mọi đóng góp của nhân viên đối với công ty. Đem đến cho các bạn cảm giác “không phải đang làm việc cho công ty mà là làm cho chính mình”.

Các vị trí đang tuyển Lĩnh vực
STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Hết hạn
1 CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
2 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 31/10/2019
3 NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 10 31/10/2019
4 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
5 NHÂN SỰ TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
6 NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÓA CHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 31/10/2019
7 THỰC TẬP SINH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
8 CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
9 NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH - ADMIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 31/10/2019
10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 100 31/10/2019
11 KẾ TOÁN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 6 31/10/2019
12 BẢO VỆ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 6 31/10/2019
13 GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG ỐNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
14 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT QUẢN LÍ THỰC TẾ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
15 NHÂN VIÊN ISO CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 2 31/10/2019
16 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VINA ONE 3 31/10/2019